Κράματα αλουμινίου

 
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των τυπικών βιομηχανικών κραμάτων αλουμινίου είναι :
 1. Ο Χαλκός (Cu)
 2. Tο Μαγγάνιο (Mn)
 3. Το Πυρίτιο ( Si )
 4. Το Μαγνήσιο ( Mg )
 5. O Ψευδάργυρος (Zn)
 6. O Σίδηρος (Fe)
Γενικά, για τη συνήθη παραγωγή των κραμάτων αλουμινίου, ακολουθείται η μεθοδολογία της τήξης, της κραματοποίησης με προσθήκη στοιχείων, και της χύτευσης.
 
Το παραγόμενο διεθνώς αλουμίνιο, χωρίζεται σε 2 μεγάλες κατηγορίες:
 
Α. Το αλουμίνιο κατεργασίας (wrought) που με έλαση ή διέλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία οδηγεί στα τελικά προιόντα. Ο κύριος ρόλος των προσθηκών είναι η ενίσχυση της σκληρότητας (αντοχής σε θραύση).
 
Β. Το χυτό αλουμίνιο, που χρησιμοποιείται για την κατευθείαν παραγωγή τεμαχίων τελικών προϊόντων (χυτόπρεσσες). Η κατηγορία αυτή χρησιμοποιεί μεγαλύτερο ποσοστό προσθηκών από την προηγούμενη με βασικότερο στόχο την ευκολότερη χύτευση της τελικής μορφής.
 
Τομείς εφαρμογών:
 • Δόμηση
 • Αυτοκινητοβιομηχανία,ναυπηγική,αεροναυπηγική, κατασκευή τραίνων και σε μεγάλα έργα υποδομής (γέφυρες, φορείς κατασκευών, πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου, πυλώνες σήμανσης αυτοκινητοδρόμων, κλπ.)
 • Συσκευασία
 • Βιομηχανικές και τεχνικές εφαρμογές
 • Γενικές κατασκευές
 • Ειδικά καταναλωτικά αγαθά
 • Ηλεκτρολογικές εφαρμογές.
Διάφορες χρήσεις: 
Η καλύτερη εκμετάλλευση των πολύ αξιόλογων ιδιοτήτων του αλουμινίου - όπως αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα - οδήγησε στη παραγωγή των εμπορικά ανεπτυγμένων σήμερα κραμάτων αλουμινίου, που το καθένα έχει τονισμένη (ή τονισμένες) κάποια ομάδα ιδιοτήτων.
 
Τα κράματα αλουμινίου που αφορούν στο αλουμίνιο κατεργασίας(Έλαση - Διέλαση) τυποποιούνται διεθνώς - ανάλογα με τα βασικά στοιχεία κραματοποίησης - στις παρακάτω σειρές:
ΣΕΙΡΑ 1000 : Κράματα με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο πάνω από 99%.
ΣΕΙΡΑ 2000 : Κράματα αλουμινίου - χαλκού.
ΣΕΙΡΑ 3000 : Κράματα αλουμινίου - μαγγανίου.
ΣΕΙΡΑ 4000 : Κράματα αλουμινίου - πυριτίου.
ΣΕΙΡΑ 5000 : Κράματα αλουμινίου - μαγνησίου.
ΣΕΙΡΑ 6000 : Κράματα αλουμινίου - μαγνησίου - πυριτίου.
ΣΕΙΡΑ 7000 : Κράματα αλουμινίου - ψευδαργύρου - μαγνησίου.
ΣΕΙΡΑ 8000 : Διάφορα κράματα αλουμινίου ( λιθίου, σιδηρούχα , κ.ά.)
Manage Cookie Preferences