Η Elval

Η Elval αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor S.A. Η ElvalHalcor είναι ένας από τους πλέον κορυφαίους και αξιόπιστους κατασκευαστές προϊόντων αλουμινίου και χαλκού στον κόσμο και o μοναδικός παραγωγός έλασης αλουμινίου στην Ελλάδα.
 

Σχετικά με την Elval

Η Elval αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor Α.Ε. και είναι μια από τις κορυφαίες βιομηχανίες πλατέων προιόντων έλασης αλουμινίου, σε παγκόσμιο επίπεδο και η μοναδική στην Ελλάδα.
 
Για περισσότερα από 40 χρόνια, η Elval αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης με ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής ποιότητας, για αγορές όπως η συσκευασία, οι κατασκευές, η ναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια, οι βιομηχανικές εφαρμογές και η θέρμανση – ψύξη - κλιματισμός (HVAC). Μέσω ενός παγκόσμιου εμπορικού δικτύου, σε 21 χώρες, η Elval εξάγει το 80% περίπου της παραγωγής της, σε περισσότερες από 60 χώρες και προσφέρει αξιόπιστες και ανταγωνιστικές λύσεις, που καλύπτουν τις απαιτήσεις και των πλέον απαιτητικών, διεθνών πελατών.  
 
Η Elval έχει την δυνατότητα να παράγει, με γνώμονα τη βιωσιμότητα, φαρδιές ταινίες αλουμινίου πλάτους (μέχρι 2,5 μέτρα) και πλάκες  μήκους (9 μέτρα), για ποικίλες εφαρμογές σε πληθώρα αγορών. Έχοντας ολοκληρώσει ένα σημαντικό  επενδυτικό σχέδιο, σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό, η Elval, λειτουργεί πλέον, πρωτοποριακές εγκαταστάσεις, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 450.000 τόνους. 
 Η εμπειρία μας

Εξειδίκευση στον τομέα έλασης αλουμινίου
 
Η εξειδίκευση μας βασίζεται σε τέσσερεις πυλώνες :
Πελατοκεντρική φιλοσοφία
Συστηματική μέθοδο λιτής παραγωγής ( Lean production)
Συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και συνεργασίες
Δέσμευση για ποιότητα
 
Πελατοκεντρική φιλοσοφία
Αποσκοπώντας στην επιτυχία των πελατών μας, αναπτύσσουμε εξατομικευμένες λύσεις, ώστε να μεγιστοποιείται η αξία που δημιουργούμε για αυτούς.
Το Κέντρο Τεχνολογίας Elval, συνεργάζεται στενά με τους τεχνικούς του Τμήματος Πωλήσεων, ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις. 
 
Συστηματική μέθοδο λιτής παραγωγής ( Lean production)
Η Elval απολαμβάνει σειρά πλεονεκτημάτων, χάρη στη συστηματική μέθοδο λιτής παραγωγής που ακολουθεί ως εξής :
Συνεχή βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, με αυστηρή προσήλωση στην ποιότητα, σε κάθε στάδιο και δραστηριότητα της παραγωγικής διαδικασίας
Βελτιώσεις στους χρόνους παράδοσης
Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 
Συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και συνεργασίες.
Οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία έχουν αυξήσει ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητα με την υιοθέτηση και εφαρμογή πρωτοποριακών διαδικασιών αυτοματισμού και παραγωγής. Επιπλέον η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της τεχνογνωσίας μας, έχει επιτευχτεί με στρατηγικές συνεργασίες όπως αυτή με την United Aluminum Company of Japan ( UACJ Corp) αλλά και με ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα, με σκοπό την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Δέσμευση για ποιότητα
Για την Elval, η προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων και αξιόπιστων λύσεων, είναι στρατηγική επιλογή, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ζήτημα εταιρικής υπευθυνότητας. Αποδεικνύοντας εμπράκτως, την προσήλωση μας σε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα  με τις απαιτήσεις του ISO 9001 : 2015.  Επιπλέον, η Elval (Τομέας έλασης αλουμινίου), είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την προδιαγραφή ΙΑΤF 16949 για την αυτοκινητοβιομηχανία.
Ο κύριος σκοπός της προδιαγραφής αυτής είναι η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, υπό το πρίσμα της συνεχούς βελτίωσης , δίνοντας έμφαση στην πρόληψη σφαλμάτων, την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων και της μείωσης φύρας στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Η Elval επικεντρώνεται στην έλαση αλουμινίου και την  παραγωγή πληθώρας διαφορετικών προϊόντων, που περιλαμβάνουν από φύλλα λεπτού πάχους (foil) και ειδικά κράματα για την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι ρόλους και φύλλα για τη συσκευασία τροφίμων και αναψυκτικών. 
 
Άλλες κατηγορίες προϊόντων αλουμινίου, από δραστηριότητες θυγατρικών εταιριών της ElvalHalcor ή και θυγατρικών εταιριών του κλάδου αλουμινίου της Viohalco S.A. είναι:

 
 

Ιστορία της Elval

Σταθμοί στην ιστορία της Elval
 

 

 
 
Το Όραμα της Elval
 
Η Elval έχει ως στόχο να βελτιώνει συνεχώς τη θέση της μεταξύ των πλέον σημαντικών παραγωγών προϊόντων ελάσεως αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Η Αποστολή της Elval
 
Επενδύοντας σε έρευνα και ανάπτυξη και με την δημιουργία διεθνών συνεργασιών, η Elval επιδιώκει την τεχνολογική εξέλιξη και συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, με κινητήρια δύναμη το συνεχώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό της. Σταθερή επιδίωξη της Elval αποτελεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της διαρκούς ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών της σε όλους τους τομείς παρουσίας και δράσης της, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής οικονομίας, των πελατών και των μετόχων της.
 
 
Οι Αξίες της Elval

Elval
61ο Χλμ Αθήνα - Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας,
GR - 320 11 Οινόφυτα, Βοιωτία Ελλάδα
Τηλ: +30 22620 53111
Fax: +30 22620 53686
www.elval.com
e-mail: info@elval.com
Metal Agencies
Cobb House, 2 - 4 Oyster Lane, Byfleet,
Surrey KT 14 7DU, United Kingdom
Τel: +44 1932 331111
Fax: +44 1932 331190
www.metalagencies.com
e-mail: sales@metalagencies.com
Genecos
1, Rue François Jacob, 92500,
Rueil-Malmaison, France
Tel: +33 1 45270754
Fax: +33 1 45270708
e-mail: alu@genecos.vionet.gr
or  efranco@genecos.vionet.gr
TeProMKC GbmH
Ursualastrasse 33 – 41,
50354 Hurth Germany
Tel: +49 2233 3962 11
Fax: +49 2233 3962 49
e-mail: info@tepromkc.com
Alurame S.r.l.
Viale Colleoni 1, Palazzo Taurus, 20041
Agrate Brianza (MI), Italy
Tel: +39 039 6420111
Fax: +39 039 6420150
e-mail: alurame@alurame.vionet.gr
Steelmet Romania S.A.
42 Drumul Intre Tarlale Street, 3rd sector,
73644 Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 2090570
Fax: +40 21 2561464
e-mail: office@steelmet.ro
Base Metal Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
Barbaros Mah. Mustafa Pehlivan Sok. No:21/1
34662 Üsküdar/Istanbul, Turkey
Tel. +90 (216) 6887640
Fax +90 (216) 6887618
www.base-metal.com.tr
email: info@base-metal.com.tr
            bozer@base-metal.com.tr
            eacar@base-metal.com.tr

 

 

Θυγατρικές

Οι εταιρείες του Τομέα Έλασης Αλουμινίου της ElvalHalcor είναι οι παρακάτω:
 
 
 

Επωνυμία εταιρίας

Χώρα

Αντικείμενο
Δραστηριότητας

  % Συμμετοχής
Βεπάλ Α.Ε.
Ελλάδα
Βαφή προϊόντων αλουμινίου
100.00%
Elval colour Α.Ε.
Ελλάδα
Παραγωγή σύνθετων πάνελ αλουμινίου
100.00%
Ανοξάλ Α.Ε.
Ελλάδα
Επεξεργασία και ανακύκλωση μετάλλων
100.00%
Βιομάλ Α.Ε.
Ελλάδα
Μορφοποίηση ταινιών Αλουμινίου
75.00%
Συμετάλ Α.Ε.
Ελλάδα
Παραγωγή foil αλουμινίου
100.00%
Ελκεμέ Α.Ε. Ελλάδα Κέντρο Έρευνας Μετάλλων 92.50%
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες 100.00%
UACJ - Elval Heat Exchanger Materials GMBH Γερμανία Εμπορία προϊόντων αλουμινίου 49.00%
 
 
 
 
Manage Cookie Preferences