Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Οικοδομούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μήνυμα της Διοίκησης
(Διαβάστε περισσότερα)
 
 

Ανακύκλωση αλουμινίου

 

Το αλουμίνιο θεωρείται ως ένα από τα πιο ανακυκλώσιμα υλικά παγκοσμίως. Οι σημαντικές ιδιότητες του αλουμινίου σε συνδυασμό με τις εφαρμογές του στη σύγχρονη κοινωνία το έχουν αναδείξει σε «πράσινο» μέταλλο. Η ανακύκλωση του αλουμινίου, είναι μια πρακτική ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.
 
Η Elval στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την προώθηση της ανακύκλωσης του αλουμινίου στην Ελλάδα, από το 2003, έχει ιδρύσει και λειτουργεί το πρωτοποριακό Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ). Σήμερα, είμαστε πολύ περήφανοι που, αυτή μας η εθελοντική πρωτοβουλία -το ΚΑΝΑΛ- ολοκλήρωσε 14 έτη λειτουργίας και προσφοράς στον τομέα της ανακύκλωσης αλουμινίου.
 
 
Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας!
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ανακυκλώνοντας το αλουμίνιο συμβάλλουμε στην:
 
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Εξοικονόμηση πρώτων υλών (π.χ. βωξίτη)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία ανέρχεται στο 95%
 • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 

 

ΚΑΝΑΛ (Κέντρο Ανακύκλωσης Αλουμινίου)

 

Το ΚΑΝΑΛ αποτελεί ένα πρότυπο Κέντρο Ανακύκλωσης, μοναδικό στην Ελλάδα, που συνδυάζει την ανακύκλωση αλουμινίου με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού. Το ΚΑΝΑΛ υποδέχεται, αγοράζει και συσκευάζει μεταχειρισμένα αλουμινένια κουτιά, τα οποία προωθεί στο εργοστάσιο της Ελβάλ στα Οινόφυτα για να εισαχθούν ξανά στην παραγωγική διαδικασία με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται αυτό για το κοινωνικό σύνολο. Έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 2.800 τόνων αλουμινένιων κουτιών ετησίως και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (SO 14001:2004).
 
 
Παράλληλα λειτουργεί ως χώρος επικοινωνίας όπου οργανισμοί, κοινωνικές ομάδες, σχολεία, επιχειρήσεις και ιδιώτες ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για τη διαδικασία της ανακύκλωσης ώστε να συμμετέχουν σε αυτήν ενεργά και αποδοτικά. Διοργανώνει σε συνεργασία με φορείς  εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία  σχετικά με την ανακύκλωση του αλουμινίου και την ορθή διαχείριση απορριμμάτων. Επιπρόσθετα, διοργανώνει σχολικούς διαγωνισμούς με θέμα την ανακύκλωση και το σεβασμό στο περιβάλλον καθώς και διαγωνισμούς ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου.(visit the website )
 

 

 

‘’Στρατηγικός στόχος του ΚΑΝΑΛ αποτελεί η προώθηση της ανακύκλωσης με σκοπό την αύξηση του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα’’

 

 

Προωθώντας την ανακύκλωση αλουμινίου

 
Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε τη δημιουργία του Κέντρου Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) είχαμε στο μυαλό μας έναν ξεκάθαρο προσανατoλισμό: τη διάδοση της ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα, με σκοπό την αλλαγή νοοτροπίας και την αύξηση του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού ανακύκλωσης αλουμινίου.
 
Συνδυάζοντας την ανακύκλωση αλουμινίου με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού, το ΚΑΝΑΛ εκτός από τα κουτάκια αλουμινίου που δέχεται, υλοποιεί ένα «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου». Το πρόγραμμα του ΚΑΝΑΛ αναπτύσσεται σε δύο άξονες, σε δράσεις μέσα στο Κέντρο και σε δράσεις εκτός:
 

 

 

Δράσεις μέσα στο ΚΑΝΑΛ

Μέσα στο ΚΑΝΑΛ γίνεται ενημέρωση της σχολικής κοινότητας με καθημερινή διοργάνωση σεμιναρίων σε σχολικές τάξεις, όπου τα παιδιά μαθαίνουν έμπρακτα για τη διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης αλουμινίου. Επίσης διοργανώνονται σχετικοί διαγωνισμοί για να τονωθεί η ανακύκλωση κουτιών αλουμινίου και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις βραβεύσεων και εκθέσεις έργων μαθητών. Γενικότερα το ΚΑΝΑΛ υποδέχεται και ενημερώνει ενδιαφερόμενες ομάδες κυρίως από Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αττικής και άλλους φορείς, αλλά και το ευρύ κοινό.
 

Δράσεις εκτός του ΚΑΝΑΛ

Εκτός του ΚΑΝΑΛ πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα στα σχολεία σε συνεργασία με τη ΜΚΟ QualityNet Foundation και τον εκπαιδευτικό φορέα «Βιωματικό Σχολείο». Μέσω του «Βιωματικού Σχολείου», ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί με την παροχή ειδικού υλικού για περιβαλλοντική εκπαίδευση (έντυπο και ηλεκτρονικό).
 
 
Επιπρόσθετα και στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώνεται σχολικός διαγωνισμός, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν ατομικά ή ομαδικά, καταθέτοντας τις δημιουργίες τους για το Περιβάλλον και την Ανακύκλωση.
Μία επιτροπή, που απαρτίζεται από ειδικούς της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, αλλά και της τέχνης, επιλέγουν για βράβευση τις καλύτερες μαθητικές δημιουργίες.
 
Τα αποτελέσματα του σχολικού διαγωνισμού ανακοινώνονται στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώνεται στο ΚΑΝΑΛ, στην οποία εκτίθενται όλες οι συμμετοχές των μαθητών. Την εκδήλωση, που υλοποιείται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, επισκέπτονται γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, οι οποίοι γίνονται κοινωνοί του μηνύματος ότι η προστασία του Περιβάλλοντος και η Ανακύκλωση αποτελούν τρόπο ζωής.
 

 

 

 

Φούρνοι απολακοποίησης

 
Αξιόλογη επένδυση της Elval, που σχετίζεται άμεσα και με το πρόγραμμα ανακύκλωσης, αποτελούν οι νέοι φούρνοι τήξης – απολακοποίησης αλουμινίου, πρωτοποριακής τεχνολογίας για περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου.
 
Η Elval προχώρησε στην εγκατάσταση και λειτουργία των δύο φούρνων απολακοποίησης (delacquering) νέας τεχνολογίας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται:
 • Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποίηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών (ανακύκλωση αλουμινίου με χαμηλές ατμοσφαιρικές εκπομπές)
 • Δυνατότητα ανακύκλωσης μεγάλου εύρους ποιότητας ανακυκλωμένου αλουμινίου
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 • Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου
 • Διασφάλιση καλύτερων συνθηκών ελέγχου και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και μείωση νεκρών χρόνων παραγωγής.
Πρόκειται για μια τεχνολογία που διασφαλίζει την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, περιορισμένα απόβλητα και χαμηλότερες ατμοσφαιρικές εκπομπές, ενώ παράλληλα αυξάνει τη δυναμικότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου ως πρώτη ύλη, συμβάλλοντας έτσι και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 
Οι φούρνοι απολακοποίησης και τήξης της Elval αποτελούν μία βελτιωμένη εφαρμογή δοκιμασμένων τεχνολογιών και λαμπρό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης στη βιομηχανική παραγωγή.

 

 

.
 
.
 
Manage Cookie Preferences