Αγορές

Κλάδος βιομηχανικών εφαρμογών

Αλουμίνιο για βιομηχανικές εφαρμογές προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη

Η Elval κατασκευάζει ευρύ φάσμα φύλλων και ρόλων αλουμινίου γυμνών ή βαμμένων, τα οποία καταλήγουν σε ποικίλα προϊόντα, από επίπεδες οθόνες LED τηλεόρασης μέχρι σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και εφαρμογές στον κλάδο βιομηχανίας, κατασκευαστικών έργων, εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γεωδαιτικών θόλων. Στην Elval, ο στόχος μας είναι να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας όσον αφορά τόσο την ποιότητα όσο και την ποικιλία, προσφέροντας προϊόντα απόλυτα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των πελατών. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας περιλαμβάνει αλουμίνιο για στατικά σιλό, επίπεδες οθόνες τηλεόρασης LED, πλακέτες κυκλωμάτων, βάσεις για λαμπτήρες φωτισμού, εξοπλισμό καμπίνων τηλεπικοινωνιών, σωλήνες πολλαπλών στρώσεων και μετασχηματιστές. Οι καινοτόμες διαδικασίες μας επιτρέπουν να παρέχουμε εγκαίρως προϊόντα ανώτερης ποιότητας στους πελάτες μας, ικανοποιώντας άψογα και τις πιο απαιτητικές τους ανάγκες.
 

 

Κλάδος βιομηχανικών εφαρμογών

Γεωδαιτικοί θόλοι

 
Μεταφορές & Αυτοκινητοβιομηχανία Αγορά συσκευασίας Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός (HVAC) – Εναλλάκτες θερμότητας Οικοδομικός και κατασκευαστικός κλάδος Κλάδος δικτύων ισχύος και ενέργειας Κλάδος λιθογραφίας και τυπογραφίας Κλάδος βιομηχανικών εφαρμογών Καταναλωτικά αγαθά Άλλες αγορές
Manage Cookie Preferences