Αγορές

Καταναλωτικά αγαθά

Αλουμινένια σκεύη: Αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας

Το αλουμίνιο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ευρέως στον κλάδο καταναλωτικών αγαθών, στα σώματα οικιακών συσκευών και στα σύγχρονα μαγειρικά σκεύη.

 

Καταναλωτικά αγαθά

Αλουμινόχαρτο για οικιακή χρήση

 
Μεταφορές & Αυτοκινητοβιομηχανία Αγορά συσκευασίας Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός (HVAC) – Εναλλάκτες θερμότητας Οικοδομικός και κατασκευαστικός κλάδος Κλάδος δικτύων ισχύος και ενέργειας Κλάδος λιθογραφίας και τυπογραφίας Κλάδος βιομηχανικών εφαρμογών Καταναλωτικά αγαθά Άλλες αγορές
Manage Cookie Preferences