Αγορές

Κλάδος δικτύων ισχύος και ενέργειας

Καθοριστική η συμβολή του αλουμινίου στη βιωσιμότητα του κλάδου ενέργειας

Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς ενέργειας, παρέχοντας αποτελεσματικά, οικονομικά, αποδοτικά και αξιόπιστα προϊόντα για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας.

 

Κλάδος δικτύων ισχύος και ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η καθαρή ενέργεια απαιτεί εξαιρετικά προϊόντα για ποικίλα και διαφορετικά  έργα
Η Elval κατασκευάζει μία σειρά προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά και αναπτύσσει υπηρεσίες που ικανοποιούν τόσο τις απαιτήσεις της ολοένα και εξελισσόμενης αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και τις ανάγκες διαφορετικών και απαιτητικών έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Ειδικότερα, η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα για εφαρμογές ανεμογεννητριών, όπως: 
  • Ανάγλυφα φύλλα μεγάλου πλάτους για πλατφόρμες ανεμογεννητριών
  • Περιβλήματα ανεμογεννητριών από αλουμίνιο, τα οποία επιτρέπουν την καλύτερη διάχυση της θερμοκρασίας, δεδομένου ότι στις ανεμογεννήτριες αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες 
  • Βάσεις φωτιστικών και ταινίες για μετασχηματιστές.
 

 

 
Μεταφορές & Αυτοκινητοβιομηχανία Αγορά συσκευασίας Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός (HVAC) – Εναλλάκτες θερμότητας Οικοδομικός και κατασκευαστικός κλάδος Κλάδος δικτύων ισχύος και ενέργειας Κλάδος λιθογραφίας και τυπογραφίας Κλάδος βιομηχανικών εφαρμογών Καταναλωτικά αγαθά Άλλες αγορές
Manage Cookie Preferences