Αγορές

Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός (HVAC) – Εναλλάκτες θερμότητας

Η καινοτομία στο αλουμίνιο συναντά την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

Η αυξανόμενη ζήτηση για συμπαγείς, χαμηλού βάρους και αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία, οδήγησε στο να γίνει το αλουμίνιο το προτιμώμενο υλικό που ανταποκρίνεται σε αυτή τη δύσκολη πρόκληση. Χάρη στον σχεδιασμό ποικίλλων συνδυασμών κραμάτων, το αλουμίνιο παρέχει μοναδικές ιδιότητες, όπως αντιδιαβρωτική προστασία, υψηλή αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής, οι οποίες αποδεικνύονται ιδιαίτερα πολύτιμες στα αυτοκίνητα με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2.

 

Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός (HVAC) – Εναλλάκτες θερμότητας

Προϊόντα έλασης αλουμινίου για εφαρμογές HVAC

Η εστίαση στην ποιότητα και η μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη προϊόντων ελάσεως αλουμινίου καθιστά αναμφισβήτητα την Elval βασικό παράγοντα στην αγορά συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC).
Η Elval είναι σε θέση να παρέχει κορυφαία ποιότητα ταινιών αλουμινίου για πτερύγια, σωλήνες, επί κεφαλής και πλευρικά τοιχώματα για όλα τα είδη εναλλακτών θερμότητας, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη θερμική αγωγιμότητα, αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

 

 
Μεταφορές & Αυτοκινητοβιομηχανία Αγορά συσκευασίας Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός (HVAC) – Εναλλάκτες θερμότητας Οικοδομικός και κατασκευαστικός κλάδος Κλάδος δικτύων ισχύος και ενέργειας Κλάδος λιθογραφίας και τυπογραφίας Κλάδος βιομηχανικών εφαρμογών Καταναλωτικά αγαθά Άλλες αγορές
Manage Cookie Preferences