Αγορές

Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός (HVAC) – Εναλλάκτες θερμότητας

Η καινοτομία στο αλουμίνιο συναντά την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

Η αυξανόμενη ζήτηση για συμπαγείς, χαμηλού βάρους και αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία, οδήγησε στο να γίνει το αλουμίνιο το προτιμώμενο υλικό που ανταποκρίνεται σε αυτή τη δύσκολη πρόκληση. Χάρη στον σχεδιασμό ποικίλλων συνδυασμών κραμάτων, το αλουμίνιο παρέχει μοναδικές ιδιότητες, όπως αντιδιαβρωτική προστασία, υψηλή αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής, οι οποίες αποδεικνύονται ιδιαίτερα πολύτιμες στα αυτοκίνητα με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2.

 

Manage Cookie Preferences