Αγορές

Άλλες αγορές

Ανθεκτικές και ευανάγνωστες οδικές σημάνσεις αλουμινίου

Η Elval προσφέρει βαμμένους ρόλους αλουμινίου για πινακίδες οδικής κυκλοφορίας, διαφημιστικές πινακίδες και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων. Επιπρόσθετα, μέσω της ElvalColour παρέχουμε σύνθετα πάνελ αλουμινίου για εφαρμογές εταιρικής ταυτότητας. 

 

Άλλες αγορές

Σήμανση

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα απαιτητικά κυβερνητικά πρότυπα, η Elval παρέχει υλικό από αλουμίνιο για σκοπούς σήμανσης σε φύλλα, ταινίες ή κομμένα τεμάχια.
Το υλικό Elval είναι εξαιρετικό για επεξεργασία από τους κατασκευαστές λόγω των άριστων ιδιοτήτων πρόσφυσης που απαιτούνται για την εφαρμοζόμενη μεμβράνη, καθώς και λόγω της αντοχής στη διάβρωση και της ανθεκτικότητας σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
 

 

 
Μεταφορές & Αυτοκινητοβιομηχανία Αγορά συσκευασίας Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός (HVAC) – Εναλλάκτες θερμότητας Οικοδομικός και κατασκευαστικός κλάδος Κλάδος δικτύων ισχύος και ενέργειας Κλάδος λιθογραφίας και τυπογραφίας Κλάδος βιομηχανικών εφαρμογών Καταναλωτικά αγαθά Άλλες αγορές
Manage Cookie Preferences