Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Οικοδομούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μήνυμα της Διοίκησης
(Διαβάστε περισσότερα)
 
 
H ElvalHalcor, για 4η συνεχή χρονιά, αξιολογήθηκε βάσει των επιδόσεων της στο ''Sustainability Performance Directory'' και κατατάχθηκε στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020». Οι Εταιρίες που εντάσσονται στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2020», έχουν υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα  καλής επιχειρηματικής πρακτικής και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.  Η συμμετοχή της ElvalHalcor σε αυτήν την ομάδα, για ακόμη μία χρονιά, επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση και τη στρατηγική της Εταιρίας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, εφαρμόζοντας πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Elval

 
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με τη φιλοσοφία, τη στρατηγική και τις εταιρικές αρχές της Elval. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας στις αποφάσεις, στις διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζουμε, αποτελεί στρατηγική μας επιλογή. Σταθερή μας επιδίωξη παραμένει η συνεχής ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης τόσο στους επιχειρηματικούς μας στόχους όσο και στις καθημερινές μας δραστηριότητες, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλους τους συμμετόχους.
 
Όραμα που καθημερινά κάνουμε πράξη, είναι ο σεβασμός προς τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική ευημερία, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή). Επενδύουμε ουσιαστικά και συστηματικά στους ανθρώπους μας, εφαρμόζοντας υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές. Παράλληλα, δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία με την τοπική μας κοινωνία. Η προσέγγισή μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη σχετική πολιτική που έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε.
 
Περισσότερα

Οι άνθρωποί μας

 
Για μας, το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που «δίνει πνοή» στις αρχές και στις αξίες της Εταιρίας μας και συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη τους οράματος της Elval. Οι «άνθρωποί μας» είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Elval, γι’ αυτό και επενδύουμε ουσιαστικά και συστηματικά στην επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας. 
 
Η επιτυχία μας βασίζεται στην αφοσίωση, στη δημιουργικότητα και στην τεχνογνωσία των ανθρώπων μας. Χωρίς την υποστήριξη και τη δέσμευσή τους δεν θα επιτυγχάναμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους. Αναγνωρίζοντας την αξία της συμβολής των ανθρώπων μας στην επιχειρηματική μας πορεία και στη μελλοντική μας ανάπτυξη, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε δυναμικά στην εφαρμογή υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών, επιδιώκοντας παράλληλα διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας.
 
Στην Elval, φροντίζουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, που σέβεται την προσωπικότητα του ατόμου, αναγνωρίζει και επιβραβεύει τη συνεισφορά και στηρίζει τη συνεχή εξέλιξη των εργαζομένων.
 
Περισσότερα

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

 
Επιθυμία, αλλά και δικαίωμα όλων μας είναι να εργαζόμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Για μας στην Ελβάλ, η Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων και των συνεργατών μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δέσμευση. Η συνεργασία και η συμβολή όλων των εμπλεκομένων αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας.

Διαρκής μας στόχος παραμένει ο «μηδενισμός των ατυχημάτων»
 
Περισσότερα

Προστασία του περιβάλλοντος

 
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση για μας και ο άξονας του Περιβάλλοντος έχει ενταχθεί στη στρατηγική της Elval. Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση αυτή, σε ετήσια βάση υλοποιούμε μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας και εφαρμόζουμε πρακτικές και προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, µε στόχο πάντα τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης.
 
Περισσότερα

Υπευθυνότητα στην προμηθευτική αλυσίδα

 
Επιδιώκουμε την προώθηση πρακτικών υπευθυνότητας στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.
Ακολουθώντας μία πορεία Bιώσιμης Aνάπτυξης, θεωρούμε υποχρέωσή μας την προώθηση και διάχυση των θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Καθώς οι προμηθευτές και συνεργάτες μας, αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της δραστηριότητάς μας, αλλά και καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα των τελικών προϊόντων μας, εφαρμόζουμε μία υπεύθυνη πολιτική σε θέματα διαχείρισης της αλυσίδας προμηθειών. Απώτερος στόχος μας είναι να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με υπευθυνότητα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλους.
 
Περισσότερα

Εστίαση στους πελάτες και στην ποιότητα

 
Η Elval ακολουθεί μία πελατοκεντρική προσέγγιση, έχοντας τον πελάτη στο επίκεντρο των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Επιδιώκοντας τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα, τη συνέπεια, την ταχύτητα ανταπόκρισης στη ζήτηση και στην πληρότητα των υπηρεσιών υποστήριξης των προϊόντων μας.
 
Με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, δίνουμε προτεραιότητα στους άξονες:
  • Καινοτομία με κύριο μοχλό την έρευνα και ανάπτυξη.
  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης.
  • Στενότερη συνεργασία με τους πελάτες.
  • Βελτίωση προϊόντων και διαδικασιών εξοπλισμού.
Παρακολουθούμε συστηματικά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας και βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 
 
Περισσότερα

Ανακύκλωση αλουμινίου

Το αλουμίνιο θεωρείται ως ένα από τα πιο ανακυκλώσιμα υλικά παγκοσμίως. Οι σημαντικές ιδιότητες του αλουμινίου σε συνδυασμό με τις εφαρμογές του στη σύγχρονη κοινωνία το έχουν αναδείξει σε «πράσινο» μέταλλο. Η ανακύκλωση του αλουμινίου, είναι μια πρακτική ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.
 
Η Elval στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την προώθηση της ανακύκλωσης του αλουμινίου στην Ελλάδα, από το 2003, έχει ιδρύσει και λειτουργεί το πρωτοποριακό Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ). Σήμερα, είμαστε πολύ περήφανοι που, αυτή μας η εθελοντική πρωτοβουλία -το ΚΑΝΑΛ- ολοκλήρωσε 14 έτη λειτουργίας και προσφοράς στον τομέα της ανακύκλωσης αλουμινίου.
 
 
Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας!
 
Περισσότερα

Μέριμνα για την Κοινωνία

 
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της κοινωνικής συνεισφοράς, ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιούμαστε. Η προσφορά και η υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα σημαντικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Elval.
 
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.
 
Περισσότερα
 
 

Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Στοχεύοντας στη συνεχή και τακτική ενημέρωση των συμμετόχων μας, εκδίδουμε σε ετήσια βάση Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στον Απολογισμό αυτό παρουσιάζουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, τις πρακτικές μας, την επίδοση της ElvalHalcor, καθώς και τους μελλοντικούς μας στόχους στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης.
 
Οι Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουμε δημοσιεύσει, ακολουθούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative.  O Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 της ElvalHalcor έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα νέα πρότυπα έκδοσης Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, “In accordance with the GRI Standards” και την νέα έκδοση του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022 του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 
Περισσότερα
 
Manage Cookie Preferences