Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Οικοδομούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μήνυμα της Διοίκησης
(Διαβάστε περισσότερα)
 
 

Μέριμνα για την Κοινωνία


Αναγνωρίζουμε τη σημασία της κοινωνικής συνεισφοράς, ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιούμαστε. Η προσφορά και η υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα σημαντικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Elval.
 
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.
 

 

 
 
 

 

Υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συνυπάρχουμε ενσυνείδητα με τον «πλησίον μας», στηρίζοντας έμπρακτα και συμβάλλοντας στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας στο σύνολό της.
 
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, υιοθετόντας και εφαρμόζοντας δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε την τοπική απασχόληση και ενισχύουμε την τοπική επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, στηρίζουμε συνεχώς προγράμματα και δράσεις που αφορούν στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στις ευπαθείς, κοινωνικές ομάδες, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, έργο που δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με αμείωτο ενδιαφέρον.

 

 

Πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς

 
Βασική μας επιδίωξη αποτελεί να δρούμε ως ενεργά μέλη της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Για το λόγο αυτό, η Elval δίνει προτεραιότητα και ανταποκρίνεται με ιδιαίτερη ευαισθησία και χαρά σε θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, έχοντας αναπτύξει μαζί της μία στενή και διαρκή σχέση που βασίζεται στο διάλογο και τη συνεργασία. Σε ετήσια βάση υποστηρίζουμε σειρά φορέων, οργανισμών και ενώσεων μέσω ποικίλων χορηγικών δράσεων.
 
Πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς
Από το 2010 μέχρι και σήμερα, με πρωτοβουλία των ανθρώπων της Elval ξεκίνησε να εφαρμόζεται το εσωτερικό πρόγραμμα "Συνεισφέρουμε Όλοι Μαζί για μια Κοινωνία Αλληλεγγύης". Η δράση αυτή αφορά στην ενίσχυση άπορων οικογενειών, μέσω διοργάνωσης εσωτερικής καμπάνιας ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, είδη ένδυσης, παιχνίδια και βιβλία. Χρόνο με το χρόνο, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, η προσφορά των εργαζομένων είναι σημαντική και ιδιαίτερα υψηλή η συμμετοχή των ανθρώπων μας, κάτι που επιτρέπει τη συνέχιση και καθιέρωση της δράσης αυτής, αλλά και τον προγραμματισμό επιπλέον πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης με την ενεργό συμμετοχή όλων μας.
 
Εθελοντική αιμοδοσία
Στηρίζουμε δυναμικά το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2005, η Elval έχει δημιουργήσει και διατηρεί τράπεζα αίματος για τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, μια πράξη συλλογικής ευθύνης και συναδελφικής αλληλεγγύης. Σε ετήσια βάση προγραμματίζονται και υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Elval πάνω από επτά προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας, σε συνεργασία με το Λαϊκό Νοσοκομείο.
 
 
 

 

Manage Cookie Preferences