Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Οικοδομούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μήνυμα της Διοίκησης
(Διαβάστε περισσότερα)
 
 

Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στοχεύοντας στη συνεχή και τακτική ενημέρωση των συμμετόχων μας, εκδίδουμε σε ετήσια βάση Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στον Απολογισμό αυτό παρουσιάζουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, τις πρακτικές μας, την επίδοση της ElvalHalcor, καθώς και τους μελλοντικούς μας στόχους στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης.
 
Οι Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουμε δημοσιεύσει, ακολουθούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative.  O Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 της ElvalHalcor έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα νέα πρότυπα έκδοσης Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, “In accordance with the GRI Standards” και την νέα έκδοση του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022 του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 
Σας καλούμε να διαβάσετε τον πρόσφατο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρίας μας και προσβλέπουμε στις απόψεις και προτάσεις σας για τις πρωτοβουλίες και δράσεις που παρουσιάζουμε.
 
 
Η γνώμη σας, έχει μεγάλη αξία για μας. Παρακαλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας στη διαρκή βελτίωση της επίδοσής μας στον τομέα αυτό, συμπληρώνοντας το σύντομο αυτό ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί λίγα λεπτά από το χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
 
Manage Cookie Preferences