Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Οικοδομούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μήνυμα της Διοίκησης
(Διαβάστε περισσότερα)
 
 

Εστίαση στους πελάτες και την ποιότητα


Η Ελβάλ ακολουθεί μία πελατοκεντρική προσέγγιση, έχοντας τον πελάτη στο επίκεντρο των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Επιδιώκοντας τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα, τη συνέπεια, την ταχύτητα ανταπόκρισης στη ζήτηση και στην πληρότητα των υπηρεσιών υποστήριξης των προϊόντων μας.
 
Με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, δίνουμε προτεραιότητα στους άξονες:
  • Καινοτομία με κύριο μοχλό την έρευνα και ανάπτυξη.
  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης.
  • Στενότερη συνεργασία με τους πελάτες.
  • Βελτίωση προϊόντων και διαδικασιών εξοπλισμού.
 

 

Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

Σταθερά προσανατολισμένη στην καινοτομία η Elval, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, με σκοπό την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της. Σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία, με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση της παραγωγικής μας ικανότητας.

 

 

Η εξειδικευμένη ομάδα μας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Στην Elval λειτουργεί ειδικό τμήμα Έρευνας Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, επανδρωμένο με εξειδικευμένα στελέχη. Τα στελέχη του τμήματος Έρευνας Ανάπτυξης και Τεχνολογίας παρακολουθούν, συμμετέχουν και διαμορφώνουν τις εξελίξεις του κλάδου στην παγκόσμια αγορά και παραμένουν ενήμερα ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο προκειμένου να παρουσιάσουν αποτελέσματα ερευνών ή και να συμμετέχουν σε παγκόσμια συνέδρια έρευνας και τεχνολογίας, με αντικείμενο σχετικό με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Elval. Το τμήμα Έρευνας Ανάπτυξης και Τεχνολογίας της Elval, κατανοώντας τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών, προτείνει και αναπτύσσει (σε συνεργασία πάντα με τον πελάτη) νέα καινοτόμα προϊόντα ως λύσεις υψηλής τεχνολογίας για συγκεκριμένες εφαρμογές που έχουν ζητηθεί. Επιπρόσθετα καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις για αναβάθμιση στις παραγωγικές μας μεθόδους, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και παράλληλα την αύξηση της παραγωγικότητας της Elval.

 

 

 

 

 


 

Στρατηγικές και ερευνητικές συνεργασίες

Με στόχο την έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο χώρο του αλουμινίου, τη βελτίωση των προϊόντων μας και την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων, έχουμε αναπτύξει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με διάφορα Πανεπιστήμια και διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα εξωτερικού (όπως το University of Manchester), ενώ παράλληλα διατηρούμε συνεργασίες με ειδικούς συμβούλους (Ευρώπη και Αμερική). Επιπρόσθετα η Elval δέχεται τη θετική συμβολή του Ελκεμέ (Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων).

Πελατοκεντρική φιλοσοφία

Η πελατοκεντρική λειτουργία και φιλοσοφία βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Ελβάλ. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις τεχνικές προδιαγραφές και ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τους πελάτες μας, με σκοπό να εντοπίζουμε τις ανάγκες τους και να προτείνουμε λύσεις με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση και την εξυπηρέτησή τους.

 

 

Ικανοποίηση πελατών

Στόχος μας είναι η διατήρηση των επιπέδων ικανοποίησης των πελατών μας σε υψηλά επίπεδα και για το λόγο αυτό καλλιεργούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας.
 
Ανά δύο έτη πραγματοποιούμε έρευνα ικανοποίησης πελατών σε συνεργασία με εξειδικευμένη ανεξάρτητη εταιρία. Μέσα από αυτή τη μελέτη, η Elval φιλοδοξεί να γνωρίσει τα σημεία στα οποία υπερισχύει καθώς και αυτά στα οποία πιθανόν υστερεί και να βελτιώσει την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, συμπεριλαμβάνονται και ερωτήσεις αναφορικά με την υπεύθυνη λειτουργία της Elval και συναφών θεμάτων.

 

 

 

Manage Cookie Preferences