Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Οικοδομούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μήνυμα της Διοίκησης
(Διαβάστε περισσότερα)
 
 
H ElvalHalcor στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020» που αναδεικνύουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Elval Οι άνθρωποί μας Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία Προστασία του περιβάλλοντος Υπευθυνότητα στην προμηθευτική αλυσίδα Εστίαση στους πελάτες και στην ποιότητα Ανακύκλωση αλουμινίου Μέριμνα για την Κοινωνία Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης Ευκαιρίες καριέρας
 

Μήνυμα γενικού διευθυντή

 
Για την Elval, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Όραμα που καθημερινά κάνουμε πράξη, είναι ο σεβασμός προς τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική ευημερία, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή).
 
Ως Εταιρία που επενδύει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε και να αναπτυσσόμαστε ακολουθώντας αρχές και υπεύθυνες πρακτικές για ένα υγιές επιχειρείν. Υπηρετώντας τις αξίες που διέπουν το εταιρικό μας όραμα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων.Με μακροχρόνια παράδοση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, σεβασμό προς το περιβάλλον, φροντίδα για την κοινωνία και έμφαση στην ευρύτερη οικονομική ευημερία, στην Elval επιδιώκουμε να ενισχύουμε με κάθε τρόπο τη συνεισφορά μας και τη δημιουργία αξίας προς τους συμμετόχους μας και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.
 
Σταθερά προσανατολισμένοι στην καινοτομία, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, με σκοπό την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους πελάτες μας και σε συνεργασία μαζί τους, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους και προσφέρουμε λύσεις με γνώμονα την ικανοποίηση και την εξυπηρέτησή τους. Αποτέλεσμα αυτών των στρατηγικών μας ενεργειών, το οποίο και αποτελεί πραγματική ανταμοιβή για μας, είναι τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών μας.
 
Γεμίζουμε ικανοποίηση όταν η προσπάθειά μας αποδίδει και αποφέρει θετικά αποτελέσματα, αλλά και όταν μία διάκριση επισφραγίζει τη δέσμευσή μας. ΗElval με το καινοτόμο προϊόν, Elvalgrain, κατέκτησε το 1οβραβείο καινοτομίας στον διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!». Η Elval απέδειξε ότι μία Ελληνική βιομηχανία μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο και επιτυγχάνει να δημιουργεί προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας, τα οποία έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών και σημειώνουν επιτυχία στην παγκόσμια αγορά. Η αναγνώριση αυτή μας τιμά ιδιαίτερα, καθώς επιβραβεύει τη στρατηγική μας επιλογή να ενεργούμε ως μία υπεύθυνη επιχείρηση, σε σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές με απώτερο στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 
Η επιτυχία μας βασίζεται στην αφοσίωση, στη δημιουργικότητα και στην τεχνογνωσία των ανθρώπων μας. Χωρίς την υποστήριξη και τη δέσμευσή τους δεν θα επιτυγχάναμε τους εταιρικούς μας στόχους. Αναγνωρίζοντας την αξία της συμβολής των ανθρώπων μας στην επιχειρηματική μας πορεία και στη μελλοντική μας ανάπτυξη, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε δυναμικά στην εφαρμογή υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών, επιδιώκοντας παράλληλα διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας.
 
Η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, για μας δεν είναι απλώς μια υποχρέωση που υπαγορεύεται από διεθνή πρότυπα και κανονισμούς. Είναι στρατηγική επιλογή με φιλοσοφία, που προσεγγίζουμε συστηματικά και εφαρμόζουμε με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ο στόχος για «μηδέν ατυχήματα» παραμένει για μας πρώτη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, υλοποιούμε στοχευμένα προγράμματα πρόληψης, εστιάζουμε στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των ανθρώπων μας και των συνεργατών μας σε συναφή θέματα, ενώ παράλληλα επενδύουμε σταθερά σε συστήματα βελτιστοποίησης των συνθηκών εργασίας και σε υποδομές ενίσχυσης του «Κλίματος Ασφάλειας».
 
Έχοντας ολοκληρώσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα σε έργα υποδομής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος (φούρνοι τήξης-απολακοποίησης, υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών υδάτων), αποδεικνύουμε στην πράξη τη βαρύτητα που δίνουμε στην υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση. Παράλληλα εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πραγματοποιούμε στοχευμένα προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας και με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων, υλοποιούμε σε ετήσια βάση σημαντικές επενδύσεις στον τομέα αυτό.
 
Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε τη δημιουργία του Κέντρου Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) είχαμε στο μυαλό μας έναν ξεκάθαρο προσανατoλισμό: τη διάδοση της ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα, με σκοπό την αλλαγή νοοτροπίας και την αύξηση του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα. Σήμερα, είμαστε πολύ περήφανοι που, αυτή μας η εθελοντική πρωτοβουλία -το ΚΑΝΑΛ- ολοκλήρωσε 14 έτη λειτουργίας και προσφοράς στον τομέα της ανακύκλωσης αλουμινίου.
 
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συνυπάρχουμε ενσυνείδητα με τον «πλησίον μας», στηρίζοντας έμπρακτα και συμβάλλοντας στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας στο σύνολό της. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε τις διάφορες ανάγκες σχολείων, αθλητικών συλλόγων και τοπικών φορέων. Με σκοπό να συμβάλλουμε στην πρόοδο των τοπικών κοινωνιών, πρωτοβουλίες που ενισχύουν το θεσμό της Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα µας βρίσκουν αρωγούς.
Βασική μας επιδίωξη και στο μέλλον είναι η συνεχής προσπάθεια αυτοβελτίωσης της Elval στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, υπηρετώντας με συνέπεια και υπευθυνότητα το όραμα και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία μας. Κοινή πεποίθηση όλων μας, αποτελεί να συνεχίσουμε με το ίδιος πάθος και την ίδια αποτελεσματικότητα την αξιόλογη αυτή ομαδική προσπάθεια, έτσι ώστε η Εταιρία μας να αποτελεί πάντα έναν υπεύθυνο εταιρικό πολίτη.
 
Είµαστε περήφανοι για τις επιδόσεις µας και για όλα όσα έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε μέχρι σήμερα στους τοµείς της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημενή αυτή διαδρομή και προσπάθεια, παίζει η ισχυρή δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και η δυναμική συμβολή των ανθρώπων μας και το ουσιαστικό έργο που προσφέρουν. Ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση μας όμως, αναγνωρίζουµε ότι έχουµε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουµε και σηµαντικές προκλήσεις να αντιµετωπίσουµε, όσο δύσκολο και αν είναι το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Με ισχυρή πίστη λοιπόν στους ανθρώπους μας, σεβασμό στους μετόχους, πελάτες και συνεργάτες μας, μέριμνα για την κοινωνία, υπευθυνότητα για το φυσικό περιβάλλον, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία και να αναδεικνύουμε την Elval σε σημαντική δύναμη του κλάδου.
Λάμπρος Βαρούχας,
Πρόεδρος Δ. Σ. και Γενικός Διευθυντής
Manage Cookie Preferences