Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά την προσοχή μας σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου για μηδέν ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Οικοδομούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μήνυμα της Διοίκησης
(Διαβάστε περισσότερα)
 
 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Elval

 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με τη φιλοσοφία, τη στρατηγική και τις εταιρικές αρχές της Elval. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας στις αποφάσεις, στις διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζουμε, αποτελεί στρατηγική μας επιλογή. Σταθερή μας επιδίωξη παραμένει η συνεχής ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης τόσο στους επιχειρηματικούς μας στόχους όσο και στις καθημερινές μας δραστηριότητες, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλους τους συμμετόχους.
 
Όραμα που καθημερινά κάνουμε πράξη, είναι ο σεβασμός προς τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική ευημερία, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή). Επενδύουμε ουσιαστικά και συστηματικά στους ανθρώπους μας, εφαρμόζοντας υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές. Παράλληλα, δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία με την τοπική μας κοινωνία. Η προσέγγισή μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη σχετική πολιτική που έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε.
 

 

 

 

 
Η Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου (Aluminium Stewardship Initiative-ASI) είναι ένας οργανισμός τυποποίησης και πιστοποίησης που αναγνωρίζει και προωθεί την υπεύθυνη παραγωγή, την προμήθεια και διαχείριση του αλουμινίου. Ως παγκόσμια πρωτοβουλία που βασίζεται στα μέλη που την απαρτίζουν, η ASI απαρτίζεται από παραγωγούς, χρήστες και συμμέτοχους στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου που συναντώνται για την επίτευξη της «υπεύθυνης παραγωγής αλουμινίου».
 
Η Ελβάλ πλήρως αφοσιωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης συμμετέχει στην Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου από τον Απρίλιο του 2019 και τον Ιούλιο του 2020 έγινε Πιστοποιημένο Μέλος Παραγωγής και Μεταποίησης. Μέσω της συμμετοχής της η Ελβάλ πιστοποίησε τις επιχειρησιακές διαδικασίες της ως προς την υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου και επιβεβαίωσε την προσήλωσή της στις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας, της κοινωνικής ευθύνης και της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης.
 
Το 2021 η Elval έγινε η πρώτη ελληνική βιομηχανία που πιστοποίησε τις εγκαταστάσεις παραγωγής της, σύμφωνα με το πρότυπο ASI Chain of Custody Standard (CoC). Το πρότυπο ASI Chain of Custody, συμπληρώνει το πρότυπο ASI Performance Standard και καθορίζει απαιτήσεις για την προμήθεια και την παραγωγή πιστοποιημένου κατά ASI αλουμινίου, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του μετάλλου. Η πιστοποίηση ASI CoC επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει στους πελάτες της πιστοποιημένα κατά ASI προϊόντα αλουμινίου, εξασφαλίζοντας ότι προέρχονται από υλικό που έχει γίνει αντικείμενο προμήθειας και επεξεργασίας με υπεύθυνες πρακτικές, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από τα πρότυπα ASI, για κάθε στάδιο της παραγωγικής τους διαδικασίας. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Elval στη βιώσιμη ανάπτυξη και ενδυναμώνει τη δυνατότητά της να προσφέρει προϊόντα αλουμινίου που έχουν παραχθεί με βιώσιμες μεθόδους.
 

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που λαμβάνουμε την πιστοποίηση ASI Chain of Custody Standard, ένα σημαντικό επίτευγμα για το πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζουμε. Στηριζόμενοι στις στέρεες πρακτικές ESG που υλοποιούμε εδώ και καιρό στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, αυτή η πιστοποίηση μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας πιστοποιημένα κατά ASI προϊόντα αλουμινίου, κατασκευασμένα από υλικά που προέρχονται και κατεργάζονται εντός των υπεύθυνων αλυσίδων εφοδιασμού που έχουν πιστοποιηθεί από την Aluminium Stewardship Initiative». 
 
Λάμπρος Βαρούχας, Γενικός Διευθυντής Ελβάλ

 

 

 

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

H Elval έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πολιτικής...
 

Διαχείριση θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στην Elval η διαχείριση των θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας πραγματοποιείται από την Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί για το σκοπό αυτό. Στην Ομάδα αυτή συμμετέχουν στελέχη που εκπροσωπούν τις διάφορες Διευθύνσεις της Elval, ενώ έχει οριστεί και υπεύθυνος Βιώσιμης Ανάπτυξης ο οποίος είναι αρμόδιος για το συντονισμό της Ομάδας και την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης της Elval για τα θέματα αυτά. 
 

Δημιουργώντας αξία

Η ενσωμάτωση πρακτικών υπευθυνότητας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, οδηγεί στη δημιουργία αξίας για όλους τους συμμετόχους (stakeholders) της Elval: εργαζόμενους, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές, τοπική κοινωνία και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 
Σταθερά προσανατολισμένοι στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική ευημερία, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή) λειτουργούμε υπεύθυνα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, αποτελώντας έναν αξιόπιστο επιχειρηματικό εταίρο.
 

Σημαντικά/ουσιώδη θέματα

Για τον εντοπισμό των ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης που σχετίζονται με τη λειτουργία της Elval, εφαρμόζουμε συγκεκριμένη διαδικασία ανάλυσης (materiality analysis) και καθορισμού των θεμάτων αυτών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
 
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται τακτικά, ώστε να αποτυπώνονται οι μεταβολές και να ενσωματώνονται οι εκάστοτε νέες τάσεις. Τα σημαντικά θέματα (ανά άξονα βιωσιμότητας) που έχει αναγνωρίσει η Elval, παρουσιάζονται στο σχετικό διάγραμμα.
 

 

Άξονας Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ουσιαστικά θέματα Elval
Οικονομική ανάπτυξη
 • Οικονομική ανάπτυξη της Elval (1)
 • Καινοτομία (12)
 • Ικανοποίηση πελατών (16)
 • Συμμόρφωση (με νομοθεσία και πρότυπα) (5)
 • Νέες αγορές & επενδύσεις (17)
Περιβαλλοντική προστασία
 • Διαχείριση αποβλήτων (3)
 • Ορθή χρήση/ εξοικονόμηση ενέργειας (4)
 • Χρήση πρώτων υλών (6)
 • Αέριες εκπομπές (7)
 • Χρήση νερού (8)
 • Περιβαλλοντικές επενδύσεις (10)
 • Προώθηση της ανακύκλωσης (15)
Κοινωνική ευημερία
 • Υγεία και Aσφάλεια εργαζομένων και τρίτων (2)
 • Εξέλιξη εργαζομένων (9)
 • Διασφάλιση θέσεων εργασίας (11)
 • Υπεύθυνες πρακτικές προμηθειών (13)
 • Πρόληψη θεμάτων διαφθοράς (14)
 • Ίσες ευκαιρίες (18)
 • Υποστήριξη τοπικών κοινωνιών(επιλογή τοπικών προμηθευτών και ενίσχυσητοπικής απασχόλησης) (19)
 • Διάλογος με τοπικές κοινωνίες (20)
 
 

 

Επικοινωνία με τους συμμετόχους    

 

 

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη γνώμη των συμμετόχων μας
 
Επιδιώκουμε να διατηρούμε στενή συνεργασία και συνεχή επικοινωνία με τους συμμετόχους μας, με σκοπό την από κοινού εξεύρεση και προώθηση λύσεων στα ζητήματα που μας απασχολούν από κοινού. Η Elval αναγνωρίζει ως συμμετόχους της, όλους όσοι επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητές της. Μέσω της επικοινωνίας μας με την κάθε ομάδα συμμετόχων, προκύπτουν σημαντικά οφέλη τόσο για την Elval όσο και για την κάθε ομάδα, καθώς και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που έχουμε ακολουθήσει, έχουν καθοριστεί δύο ομάδες συμμετόχων:
 • οι κύριοι/βασικοί (είναι κρίσιμης σημασίας για την Elval)
 • οι δευτερογενείς (επηρεάζονται από τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες της Elval).
Παρακολουθούμε και καταγράφουμε τα κύρια θέματα και τις προσδοκίες που προκύπτουν από το διάλογο με την κάθε ομάδα συμμετόχων. Τα κύρια θέματα διαλόγου με την κάθε ομάδα συμμετόχων αποτελούν σημεία στα οποία επικεντρώνουμε τις δράσεις και τις ενέργειές μας, με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσής μας. Στον Απολογισμό Βιώσιμης που δημοσιεύουμε σε ετήσια βάση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τα κύρια θέματα/προσδοκίες των συμμετόχων μας όπως έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί, καθώς και τη σχετική ανταπόκριση της Elval στα κύρια αυτά θέματα.
 
 

 

Manage Cookie Preferences